Obligatorisk rådgivningsförsäkring


Upphandlingen av den kollektiva rådgivningsförsäkringen (Ansvar ren förmögenhetsskada) för hela gruppen med förordnade Besiktnings- och Värderingspersoner (BoV) är som ni känner till klar.

Här följer en sammanfattning av informationen om försäkringen som vi tidigare skickat ut till er. Rådgivningsförsäkring omfattar ert professionsansvarnärni genomför era besiktnings- och värderingsuppdrag. (Rådgivningsförsäkringen ska inte förväxlas med ansvarsförsäkring för sak- och personskada.)
 • Rådgivningsförsäkringentäcker en ekonomisk skada som kan uppkomma på grund av försummelse eller felbedömning när du utövar din profession, det är därför viktigt med rätt försäkring.
 • Från och med 1 januari 2024 kommer Sveriges Handelskamrars rådgivningsförsäkring att vara obligatorisk för alla som har ett förordnande.
Gruppföreträdare för avtalet är Sydsvenska Handelskammaren och de som är försäkrade är alla besiktnings-/värderingspersoner som personligen är förordnade för uppdraget av Sveriges Handelskamrar.
 • Försäkringsgivaren är Ålands Försäkrings Ab
  Försäkringsbeloppet är 1 MSEK per skada och
  försäkrad totalt per försäkringsår.
  Självrisken är 0,5 Pbb.
  Grundpremie på 2 835 kr per år.
 • Grundförsäkringen har 1 MSEK i försäkringsbelopp och gäller för samtliga enskilt förordnade besiktnings-/värderingsperson.
  Om det finns behov finns möjlighet att höja försäkringsbeloppet.  
  Försäkringsbeloppet kan höjas på årsbasis eller för ett enskilt uppdrag.
 • I försäkringen ingår ett retroaktivt datum, vilket betyder att försäkringen även omfattar skador som kan ha uppkommit innan försäkringen tecknades, dock tidigast från 2020-01-01.
  Förutsättning att försäkrad kan påvisa att det finns ett obrutet likvärdigt försäkringsskydd från en tidigare försäkringsgivare.
 • Den dag det är aktuellt för er att inte fortsätta utföra uppdrag som förordnad besiktnings-/värderingsperson är det viktigt att försäkringen gäller för skador som kan upptäckas i efterhand.
  Vi har därför säkerställt att det ingår ett s.k. efterskydd så att både ni som BoV och era uppdragsgivare kan känna sig trygga. Efterskyddet gäller i två år efter avslutat förordnande och försäkring.
Försäkringsbesked tillsammans med fullständiga villkoren och faktura kommer sändas ut under november.

Företagsförsäkring frivillig
Det har framkommit önskemål om att kunna teckna en företagsförsäkring som ett komplement till Rådgivningsförsäkringen. Vi har fört dialog med försäkringsbolaget och har fått följande erbjudande. Ni måste själva ta initiativ och aktivt ta kontakt med Försäkringsstrategerna för att teckna företagsförsäkringen.
Företagsförsäkring med följande omfattning
 • Egendomsförsäkring maskinerier/inventarier upp till 250.000 kr
 • Ansvarsförsäkring sak- och personskada 10 Mkr dock max 20 Mkr/år
 • Rättsskydd 5 Bb självrisk 20% av Bb och 20% av skadebeloppet
 • Extrakostnadsförsäkring 100.000 kr
Premie 900 kr

Rådgivningsförsäkringen är upphandlad av Försäkringsstrategerna genom Thomas Morberg. Försäkringsstrategerna administrerar och svarar på eventuella frågor och funderingar per telefon eller mejl.
Telefon: 0720 - 127 001
E-postadress: thomas.morberg@forsakringsstrategerna.se


Frågor och svar gällande rådgivningsförsäkringen

Vad innebär försäkringen?
Det är en försäkring för den rådgivning som ges av en besiktning- och värderingsperson (BoV) genom ett värderingsutlåtande. Försäkringen täcker en ekonomisk skada som kan uppkomma på grund av försummelse eller felbedömning när du utövar din profession.
Varför ska jag ha försäkringen?
För att alla personer som är förordnade av Sveriges Handelskamrar ska vara täckta av en rådgivningsförsäkring som ger ett fullgott skydd för er verksamhetsutövning.
Vad kostar det?
Försäkringenkostar 2835kr per år.
Hur betalar jag in det?
Ålands Försäkrings Ab skickar ut fakturan till dig.
Jag har en rådgivningsförsäkring redan, behöver jag denna också?
Ja, den kollektiva försäkringen har tagits fram under förutsättningen att alla har den. Tillsammans håller vi premiekostnaderna nere och verkar för att eventuella skador hanteras på ett och samma sätt nationellt.
Om du har du fler frågor kopplade till din gamla försäkring, kontakta Thomas Morberg på 0720 - 127 001, thomas.morberg@forsakringsstrategerna.se.
När är försäkringen på plats?
Det går att teckna försäkringen redan under 2023, men blir obligatorisk från och med 1 januari 2024.
Hur tecknar jag försäkringen?
Under november/december kommer det att skickas ut villkor och faktura för det kommande året.
Vad behöver ni för uppgifter från mig?
Vi behöver inga uppgifter då vi lämnar ut era kontaktuppgifter via Thomas Morberg.